KOMUNIKAT FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

4797

W dniu 10 stycznia 2018 r. na terenie Sejmu RP przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w składzie: Marcin Kolasa – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Rafał Jankowski – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian, Krzysztof Hetman – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Benedykt Nowak – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i Jarosław Ćmiel – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa uczestniczyli w spotkaniach z reprezentantami Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Klubu Poselskiego Kukiz’15 a także Koła Poselskiego Wolni i Solidarni.

W spotkaniach kluby i koła reprezentowali:

Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej: Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO Sławomir Neumann i zastępca przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Marek Wójcik,

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego: Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i zastępca przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Zbigniew Sosnowski,

Klub Poselski Kukiz’15: Przewodniczący Klubu Poselskiego Kukiz’15 Paweł Kukiz
i zastępca przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Bartosz Jóźwiak.

– Koło Poselskie Wolni i Solidarni Pan Marszałek Kornel Morawiecki.

Celem spotkań było omówienie najistotniejszych problemów nurtujących środowisko służb mundurowych oraz przedstawienie propozycji zmian, które istotnie wpłyną na sytuację już służących funkcjonariuszy oraz zachęcą nowych kandydatów do wstępowania do służb.

Przedstawiciele FZZ SM przedstawili postulaty:

  • wprowadzenia rozwiązań ustawowych o prawie funkcjonariusza do zachowania 100 uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich trwających licznie nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym.
  • wprowadzenia zmiany art.15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz przepisów umożliwiających wcześniejsze przechodzenie na emeryturę.
  • wprowadzenia dalszego realnego wzrostu uposażeń funkcjonariuszy;
  • ustanowienia wskaźnika PKB przeznaczonego na wzrost poziomu bezpieczeństwa państwa i jego o granic;
  • wprowadzenia 100% płatnych nadgodzin dla funkcjonariuszy pełniących służbę
    w ponadnormatywnym czasie pracy oraz odpłatności za służbę w święta i dni wolne
    w służbach;
  • wprowadzenia programu budownictwa dla funkcjonariuszy.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych w dniu 3 stycznia 2018 roku wystąpiła do wszystkich klubów i kół z prośbą o spotkania i w tej chwili oczekuje na dalsze spotkania.

2018_01_10_komunikat_FZZSM.pdf