KOMUNIKAT

642

W dniu 2 lutego 2016 roku w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG Mariusza Tyla z Dyrektorem Zarządu Granicznego KGSG płk SG Andrzejem Daugielewiczem. W spotkaniu uczestniczyli: Marcin Kolasa – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG oraz płk SG Artur Gała – Zastępca Dyrektora ZG KGSG i ppłk SG Dariusz Górecki – Zastępcą Naczelnika Wydziału Służby Granicznej ZG KGSG.

Spotkanie było konsekwencją  prowadzonych przez przedstawicieli NSZZ FSG rozmów z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jakubem Skibą i Komendantem Główny Straży Granicznej mjr SG Markiem Łapińskimi w zakresie wzmocnienia służby dyżurnej operacyjnej w placówkach Straży Granicznej na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej i zaprzestania stosowania praktyki pełnienia służby patrolowej w ochronie granicy państwowej przez pojedynczych funkcjonariuszy.

W powyższej kwestii ZG NSZZ FSG wystosował w dniu 26 stycznia 2016 roku pismo nr 12/IX/2016, w którym zawnioskował o dokonanie zmian w strukturze placówek i przyjętej pragmatyki służbowej. Zdaniem NSZZ FSG służba dyżurna pełniona przez dyżurnego operacyjnego placówki wraz z pomocnikiem oraz pełnienie służby patrolowej w ochronie granicy państwowej przez patrol składający się z dwóch funkcjonariuszy przyczyni się do wzmocnienia realizacji ustawowych zadań. Wpłynie także pozytywnie na aspekt szeroko pojętego wzmocnienia bezpieczeństwa państwa na wypadek jego zagrożenia, stan ochrony urządzeń i obiektów Straży Granicznej oraz na poziom bezpieczeństwa funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Podczas spotkania w dniu 1 lutego br. przedstawiciele NSZZ FSG podtrzymali stanowisko o wzmocnieniu służb dyżurnych operacyjnych na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz o pilnym zaprzestaniu stosowania praktyki pełnienia służby patrolowej w ochronie granicy państwowej przez pojedynczych funkcjonariuszy. Ponadto zawnioskowali o wprowadzenie w strukturze organizacyjnej placówki SG na granicy wewnętrznej stanowiska – pomocnika kierownika zmiany. Powyższy postulat wynika ze stanowiska NSZZ FSG w sprawie przeprowadzonej reorganizacji oraz analizy potrzeb SG w związku z zapowiadanym kryzysem migracyjno-uchodźczym, przywróceniem kontroli granicznej na granicach wewnętrznych w związku z organizacją szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży.

Przedstawiciele strony służbowej przyjęli do wiadomości stanowisko NSZZ FSG w zakresie zasadności wzmocnienia służb dyżurnych na granicy wewnętrznej i zewnętrznej. Jednak wprowadzenie zmian struktury organizacyjnej uzależnione jest od potrzeb, możliwości SG w zakresie przyjęcia nowych funkcjonariuszy oraz decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej.

komunikat_03.03.2016.pdf

Wiceprzewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ FSG
Marcin Kolasa