KOMUNIKAT 22.06.2015

433

Dnia 22 czerwca 2015 roku w m. Warszawa odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ FSG, na którym poruszono niżej wymienione kwestie:

  • poparcia postulatów mających na celu poprawę warunków służby funkcjonariuszy oraz wzrostu uposażeń funkcjonariuszy SG i działań w tym zakresie;
  • dofinansowanie pobytu dzieci funkcjonariuszy ukraińskich służb mundurowych oraz ich opiekunów podczas pobytu w Polsce;
  • udzielenia pomocy finansowej funkcjonariuszom SG, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
  • działania Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Morskim Oddziale SG w kwestii zastosowania się do uchwał KKW NSZZ FSG;
  • sprawy bieżące i finansowe związku;

Podczas posiedzenia odbyło się także spotkanie z Komendantem Głównym SG gen. dyw. SG Dominikiem TRACZEM i Zastępcą Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Markiem BORKOWSKIM, na którym omówiono sytuację wynikającą z reorganizacji SG, a w szczególności w Grupach Granicznych Placówek SG III kategorii. Komendant Główny SG podkreślił, że należy zastosować wszelkie mechanizmy, by osobom zajmującym stanowiska służbowe w tych grupach nie pogorszyły się warunki płacy i służby. KKW NSZZ FSG po raz kolejny przedstawiło Komendantowi Głównemu SG swoje stanowisko w sprawie utrzymania dotychczasowej wysokości równoważnika w zamian za umundurowanie. Podkreślono, że zmiany w tym zakresie będą dyskryminujące dla funkcjonariuszy SG w porównaniu do innych służb mundurowych. Zwrócono uwagę podczas rozmowy z Komendantem Głównym SG na problemy wynikające z przyznawania dodatków służbowych i funkcyjnych dla funkcjonariuszy SG, a przede wszystkim zmniejszenia tych należności. Komendant Główny SG powiedział, że przekazał dodatkowe środki na dodatki służbowe i funkcyjne w ostatnim okresie na poszczególne jednostki organizacyjne SG celem zniwelowania różnic. Informacje na temat tych środków zostaną przekazane do wiadomości Zarządów Oddziałowych i Uczelnianych NSZZ FSG.

W dniach 23-25 czerwca 2015 roku odbędą się posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej Spraw Wewnętrznych i Komisji Spraw Wewnętrznych dotyczące rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3464).

W dniu 26 czerwca 2015 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbędzie się pierwsze posiedzenie Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych na którym będzie omawiany wniosek NSZZ FSG w sprawie podwyżek dla funkcjonariuszy SG i działań zmierzających do wprowadzenia nowej ustawy o modernizacji służb mundurowych w latach 2016-2019.

Biuro Prasowe NSZZ FSG