KOMUNIKAT

861

Warszawa, dn. 25 kwietnia 2019 roku

KOMUNIKAT

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zrzeszająca związki zawodowe: Policji, Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Służby Celnej wyjaśnia, iż nie wspiera żadnego kandydata w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wypowiedź Pana Wojtunika dla Radia ZET, iż jest obrońcą interesów cyt. „Federacji Służb Mundurowych” zawiera błąd merytoryczny. Z tego, co się orientujemy Panu Wojtunikowi chodziło o „Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP” (https://www.fssm.pl/) a nie o naszą: Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Informuję również, że nasza Federacja pozostaje poza orbitą wszelkich działań związanych z polityką. Zajmujemy się wyłącznie dbaniem o interesy funkcjonariuszy. Tylko tyle i aż tyle.

Z poważaniem

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Rafał JANKOWSKI