KOMUNIKAT

2228

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

W dniu 25 września 2018 roku w Warszawie odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, którego głównym celem było dokonanie oceny przedstawianych przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego propozycji porozumienia.

            W ocenie Prezydium ZG NSZZ FSG przedstawione w dniu 23 października br. propozycje porozumienia stanowią tylko fragmentaryczne rozwiązanie istniejących potrzeb i problemów. Po latach finansowych wyrzeczeń i niesłusznego odbierania uprawnień socjalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej, które nazywano propagandowo przywilejami, niedopuszczalnym jest dzielenie funkcjonariuszy pod względem przywrócenia pełnego 100% uposażenia za czas absencji chorobowej i obowiązywania art. 15a. Zaproponowana kwota wzrostu uposażeń nie spowoduje tego, że nadal ze Straży Granicznej nie będą odchodzili funkcjonariusze do innych służb z powodu wysokości uposażeń. Między innymi z tego powodu, przedstawione propozycje wymagają zmian. Należy podkreślić, że projekt porozumienia ani nie zobowiązuje Ministra do podjęcia ściśle określonych a realizujących postulaty działań (poza kwestią zaproponowanych podwyżek), ani nie daje gwarancji realizacji postulatów (zarówno postulatu określonego w § 2, jak i w § 4 Porozumienia), ani nie określa ścisłych terminów na ich realizację (w zakresie § 4 Porozumienia), ani nie realizuje i nie odnosi się do wszystkich postulatów przedstawionych przez Federację ZZ SM w piśmie z dnia 12 marca 2018 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, Prezydium ZG NSZZ FSG jednogłośnie stwierdziło, że przedstawiony projekt porozumienia nie może zostać zaakceptowany w obecnym kształcie.

Podkreślenia wymaga fakt, że NSZZ FSG gotowy jest do podpisania porozumienia, ale takiego, które będzie gwarantowało realizację postulatów przedstawionych przez NSZZ FSG i Federację ZZ SM. Brak podpisana satysfakcjonującego porozumienia może skutkować tym, że przygotowane przez Komitet Protestacyjny NSZZ FSG działania w przejściach granicznych i poza nimi zostaną wdrożone. Uwagi NSZZ FSG zostaną przedstawione podczas najbliższego spotkania w MSWiA.

Jednocześnie Prezydium ZG NSZZ FSG popiera zaangażowanie funkcjonariuszy w akcję oddawania krwi ,,Nasza krew – Nasza Ojczyzna”, która ma na celu ratowanie życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w bankach krwi i w placówkach służby zdrowia.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG

Marcin Kolasa

(-)

2018_10_25_komunikat_prezydium.pdf