Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych jednogłośnie przyjęła projekt superustawy!

956

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych podczas posiedzenia w dniu 20 lipca br. jednogłośnie przyjęła wraz z poprawkami rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druki nr 432). W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa.

Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych reprezentował Sekretarz Stanu w MSWiA Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w MSWiA Maciej Wąsik oraz dyrektorzy departamentów MSWiA, Władysław Budzeń i Mariusz Cichomski.

Tematem posiedzenia Komisji było rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432).

Po zakończeniu procedowania poszczególnych artykułów Przewodniczący Komisji poseł Wiesław Szczepański poddał pod głosowanie cały projekt wraz przyjętymi poprawkami.

Posłem sprawozdawcą projektu ustawy wybrano posła Zdzisława Sipierę. II czytanie projektu odbędzie się na 15 posiedzeniu Sejmu RP w środę tj. 22 lipca 2020. Ustawa ma wejście w życie z dniem 1 października 2020 r.

Uczestniczący w posiedzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Sekretarz Stanu w MSWiA Maciej Wąsik podziękował za sprawne poprowadzenie obrad Komisji i Podkomisji oraz za wspólną pracę, która poprawi jakość pracy i atmosferę w służbach mundurowych podległych MSWiA i SW. Przypominał, że wprowadzenie dodatku motywacyjnego przed emeryturą stanowi niezmiernie ważny element podpisanego Porozumienia ze związkami zawodowymi w 2018 roku. Jestem przekonany, że będzie on dobrze służyć polskim służbom i bezpieczeństwu Polaków – dodał wiceminister.

Biuro ZG NSZZ FSG