Kolejny etap protestu służb mundurowych; drobiazgowe kontrole na granicach

1639
Przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych zadecydowali o przejściu w fazę protestu włoskiego – poinformowała w sobotę PAP Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W związku z protestem zapowiadane są m.in. drobiazgowe kontrole na granicach.

O przejściu w kolejną fazę protestu Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych poinformowała po spotkaniu przedstawicieli organizacji związkowych Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej i Służby Więziennej.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP przewodniczący FZZSM oraz NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, powodem decyzji jest „niezrozumiały dla strony związkowej brak porozumienia w sprawie postulatów złożonych stronie ministerialnej”.

„Policjanci zawsze działali zgodnie z prawem, niemniej jednak nigdy żaden przepis nie jest tak precyzyjny, nie określa wszystkiego do końca i zawsze działaliśmy także pod mierniki i statystyki. W tej chwili policjanci będą wykonywać swoje czynności zgodnie z algorytmem, zgodnie z rozporządzeniami” – powiedział odnosząc się do wprowadzenia elementów protestu włoskiego Jankowski.

Jak zaznaczono w wydanym po spotkaniu komunikacie, szczególnie uciążliwy okazać się może protest funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej. FZZSM zapowiedziała skierowanie ostrzeżeń dotyczących utrudnień m.in. do zarządów portów lotniczych, zrzeszeń przewoźników oraz do ministerstwa infrastruktury.

„Przygotowujemy się do podjęcia działań protestacyjnych na przejściach. Mają one polegać na skrupulatnym, bardzo drobiazgowym sprawdzaniu dokumentów uprawniających do przekraczania granicy oraz środków transportu” – potwierdził w sobotę w rozmowie z PAP przewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej Marcin Kolasa.

Kolasa zaznaczył, że działania będą prowadzone zarówno na przejściach drogowych jak i lotniczych, zaś decyzję o terminie ich wprowadzenia uzależnił „od efektów rozmów z MSWiA”. Przyznał jednocześnie, że drobiazgowe i skrupulatne kontrole mogą spowodować wydłużenie kolejek na przejściach granicznych. „Zachęcamy MSWiA do zintensyfikowania działań w zakresie podpisania porozumienia” – dodał Kolasa. czytaj więcej …

źródło: http://www.pap.pl