Kara aresztu, grzywny lub ograniczenia wolności grozić będzie za nie stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjanta lub funkcjonariusza Straży Granicznej

796

Kara aresztu, grzywny lub ograniczenia wolności grozić będzie za nie stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjanta lub funkcjonariusza Straży Granicznej – to jedna ze zmian wprowadzonych do uchwalonego w sobotę rano tzw. pakietu antykryzysowego.
Czytaj więcej na Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/areszt-grzywna-za-niewykonanie-polecenia-policjanta,499093.html