interpretacji przepisów dot. przyznawania równoważnika pieniężnego funkcjonariuszom SG nie posiadającym lokalu mieszkalnego w kontekście PSG Hrubieszów oraz dpg Zosin

664

Opinia prawna w sprawie interpretacji przepisów dot. przyznawania równoważnika pieniężnego funkcjonariuszom SG nie posiadającym lokalu mieszkalnego w kontekście PSG Hrubieszów oraz DPG Zosin

przyznawania równoważnika pieniężnego funkcjonariuszom SG nie posiadającym lokalu mieszkalnego w kontekście PSG Hrubieszów oraz dpg Zosin.pdf