InfoSecurity24.pl: Prace nad programem rozwoju „na zaawansowanym etapie”

966

Minister Maciej Wąsik dodaje też, że „Program Rozwoju formacji resortu spraw wewnętrznych i administracji będzie kolejnym, trzecim programem wieloletnim, zapewniającym ich rozwój w zakresie wyposażenia technicznego i potencjału ludzkiego.

Jego realizacja przyczyni się do zwiększenia sprawności, skuteczności i efektywności działania ww. służb mundurowych (Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa – przyp. red.), a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochrony obywateli”.

Jak zapewnia wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji, „w jego opracowaniu czynny udział wezmą reprezentanci związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej (SG) i Państwowej Straży Pożarnej (PSP), którzy będą mieli możliwość odniesienia się m.in. do kwestii określenia wielkości wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem podwyżek uposażeń”.
Minister przypomina też, że wynika to z porozumienia z 8 listopada 2018 r. zawartego pomiędzy szefem MSWiA a stroną społeczną, reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy Policji, SG i PSP.
czytaj więcej ….
źródło: https://www.infosecurity24.pl