Informacja ze spotkania przewodniczącego ZG NSZZ FSG z komendantem głównym Straży Granicznej.

800

Szanowni Koleżanki i Koledzy.
Informujemy, że Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga podjął decyzję, że świadczenie pieniężne, w zamian za wyżywienie w przypadku pełnienia służby patrolowej na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w okresie  od 1 listopada do 31 marca,  nie będzie uzależnione od realizacji zadań poza pojazdem służbowym. 

Informacja taka została przekazana w dniu dzisiejszym przewodniczącemu ZG NSZZ FSG Marcinowi Kolasie w trakcie spotkania.

Z wnioskiem o powyższą decyzję wystąpił ZG NSZZ FSG na podstawie uwag zgłaszanych przez funkcjonariuszy SG co do sposobu naliczania przedmiotowego uprawnienia.


Biuro ZG NSZZ FSG