Informacja Zarządu Głównego NSZZ FSG

1343

Informujemy, że w dniu 18 października 2022 roku odbędzie się zebranie ZG NSZZ FSG z udziałem Pana Macieja Wąsika – sekretarza stanu w MSWiA i Pana gen. dyw. SG Tomasza Pragi – komendanta głównego Straży Granicznej.

Zarząd Główny NSZZ FSG oczekuje, że w trakcie zebrania wiceminister Wąsik przedstawi satysfakcjonującą funkcjonariuszy Straży Granicznej odpowiedź na skierowane postulaty i nie zmusi ich do podjęcia działań, włącznie z akcją protestacyjną.

Biuro ZG NSZZ FSG