INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU ODDZIAŁOWEGO NSZZ FSG przy KaOSG – 24.09.2019

899

Zgodnie z rocznym planem zamierzeń ZO NSZZ FSG przy KaOSG w dniu 24.09.2019 odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Karpackim Oddziale SG w Nowym Sączu, w którym wzięli udział Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego , Przewodniczący Zarządów Terenowych oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu Oddziałowego Dariusz Żabiński, który przywitał członków Zarządu i przedstawiciela Komisji Rewizyjnej. Po stwierdzeniu kworum, przegłosowaniu porządku posiedzenia Zarząd przystąpił do statutowych czynności.

Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego odbyło się w formie omówienia działań realizowanych przez Zarząd Oddziałowy za okres 29.06. – 23.09.2019.

Na dzień 24.09.2019 Organizacja Związkowa przy Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu liczy 365 funkcjonariuszy + 4 emerytów.

Uchwały Zarządu podejmowane są zarówno na posiedzeniach jak również w wersji elektronicznej (pomiędzy posiedzeniami) i są realizowane na bieżąco. Ponadto w swoim wystąpieniu Przewodniczący przedstawił bieżące informacje wynikające z działalności tj.:

– opiniowanie zmian etatowych w Karpackim Oddziale SG;

– omówienie zgłaszanych indywidualnych spraw przez funkcjonariuszy Związku;

– zapoznanie z tematyką realizowaną przez Zarząd Główny NSZZ FSG;

– omówienie tematów poruszanych podczas spotkań odbytych z Komendantem Ka OSG; -udział Organizacji Związkowej w zbiórce koleżeńskiej na rzecz pogorzelców z Warmińsko- Mazurskiego OSG, który był zauważony przez pozostałe Oddziałowe Organizacje NSZZ FSG;

– udział i zaangażowanie Organizacji podczas uroczystego wręczenia sztandaru dla Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK na Wawelu;

– wyróżniania funkcjonariuszy za udział w zawodach sportowych – tematyka zagadnienia będzie realizowana w dalszym ciągu, aż do wypracowania jednolitego stanowiska;

– szerzącej się w ostatnim czasie fali nienawiści i hejtu na portalach internetowych;

– omówiono bieżące wypłaty wynikające z uchwały 3/I/2018 dot. jednorazowej pomocy w związku z narodzinami dzieci (w roku obecnym wypłacono 16 świadczeń)

– realizację ochrony prawnej dla zainteresowanych funkcjonariuszy;

– kontynuowania dalszej współpracy w zakresie korzystania z Term w Szaflarach oraz promocji na paliwa LOTOS dla członków Organizacji Związkowej.

Po wystąpieniu Wiceprzewodniczącego-Skarbnika i Wiceprzewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Zarządów Terenowych przedstawili bieżącą sytuację i problematykę związaną z miejscem pełnienia służby.

Omówiono m.in. tematykę z zakresu:

– ubezpieczeń AC pojazdów służbowych oraz OC dla funkcjonariuszy w związku ze szkodami w służbie;

– systemu oceniania elektronicznego funkcjonariuszy;

– restrukturyzacji Placówki Straży Granicznej Kraków-Balice;

– problemów wynikających z parkowania pojazdów w PSG Kraków-Balice;

– reprezentowania Ka OSG w zawodach sportowych i sposobów wyróżniania funkcjonariuszy;

– udziału Organizacji Związkowej NSZZ FSG w działalności służbowej KaOSG.

W trakcie posiedzenia Zarządu Oddziałowego przy KaOSG w dniu 24.09.2019 przyjęto do realizacji 4 uchwały.

Zarząd Oddziałowy na zbliżający się okres podjął również decyzje w sprawie:

– zakupu paczek świątecznych i 50 proc dofinansowania środków z Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG;

– udziału przedstawicieli Zarządu NSZZ FSG podczas obchodów Święta Niepodległości i Świąt Bożego Narodzenia;

– działalności publikacyjnej związanej z zakupem kalendarzy;

Kolejne posiedzenie Zarządu planowane jest w miesiącu grudniu z udziałem Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

za Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG Dariusz Żabiński