Informacja w sprawie złożonego przez Zarząd Główny NSZZ FSG wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

680

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej informuje, że w dniu 10 maja 2022 r. (wtorek), o godz. 10:30, odbędzie się publiczne ogłoszenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie o sygn. akt K 17/19, która została wniesiona w imieniu Związku przez Kancelarię Adwokacką Adw. dr Marta Derlatka w roku 2019.

Wniosek dotyczy zbadania zgodności:

  1. art. 37 ust. 3 ustawy o Straży Granicznej w zakresie, w jakim w zamian za czas służby przekraczający normy czasu służby przyznaje funkcjonariuszowi Straży Granicznej czas wolny od służby w tym samym wymiarze;
  2. art. 37 ust. 3a ustawy o Straży Granicznej z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej.

Sprawa zostanie rozpatrzona w następującym Składzie Orzekającym: Mariusz Muszyński – przewodniczący, Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca, Stanisław Piotrowicz, Bartłomiej Sochański, Jakub Stelina.

Poniżej link do wniosku i materiałów w sprawie:

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2017/19