Informacja w sprawie podwyższenia grup uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

3848

W dniu dzisiejszym (tj. 29 grudnia 2021 roku) Pan Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w trakcie rozmowy telefonicznej z przewodniczącym ZG NSZZ FSG Marcinem Kolasą przekazał, że rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, które dotyczy podwyższenia grup uposażenia zasadniczego zostanie podpisane najpóźniej w styczniu 2022 roku. 


Wprowadzone zmiany mają obowiązywać ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 roku.


Warto w tym miejscu przypomnieć, że podwyższenie grup uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej stanie się możliwe dzięki podpisanemu Porozumieniu w dniu 24 września 2021 roku pomiędzy Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym  Funkcjonariuszy Straży Granicznej i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podwyższenie grup uposażenia zasadniczego ma dotyczyć prawie 9 tys. funkcjonariuszy SG  i będzie miało wpływ na wysokość wzrostu uposażeń. Zmiany mają dotyczyć funkcjonariuszy z grup 2-4 i mają od 1 stycznia 2022 roku. Natomiast osoby zaszeregowane w grupie 5 będą przenoszone do grupy 6 na przestrzeni czterech lat (co roku 25 % funkcjonariuszy).

Biuro ZG NSZZ FSG