HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ IM. POR. SG ZDZISŁAWA GŁÓWKI

787

W dniu 14 marca br,. w Hali Sportowej HOSiR i Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej im. por. SG Zdzisława Główki. Celem tej cyklicznej imprezy sportowej było uczczenie pamięci tragicznie zmarłego funkcjonariusza SG.

Patron turnieju – Zdzisław Główka pełnienie służby w Straży Granicznej rozpoczął w 1991 roku w Granicznej Placówce Kontrolnej Straży Granicznej w Hrubieszowie. Od początku służby zaangażowany był również w społeczną działalność w ramach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, w ramach którego pełnił funkcje:

– Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ FSG w Hrubieszowie;

– Wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie;

– Wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ FSG w Warszawie.

Koledzy i Koleżanki zapamiętali go szczególnie jako wzorowego funkcjonariusza, emanującego skromnością i życzliwością, a w działalności związkowej przyjmującego na siebie wiele wyzwań związanych z poprawą warunków służby dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dnia 26 stycznia 2007 roku los upomniał się o Zdzisława – jadąc do Lublina na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych zginął tragicznie w wypadku drogowym.

Wyrazem uczczenia pamięci por. SG Zdzisława Główki w dniu 14 marca 2015r. w Hrubieszowie był po raz kolejny „Halowy Turniej im por. SG Zdzisława Główki Hrubieszów 2015”. Organizatorem Turnieju był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Komendant i funkcjonariusze Placówki SG w Hrubieszowie. W turnieju rywalizowało ze sobą 14 drużyn z: Placówek Straży Granicznej z Hrubieszowa, Dołhobyczowa, Dorohuska, Kryłowa, Horodła, Skryhiczyna, Lublina, Chłopiatyna, Białej Podlaski, Terespola, a także Urzędu Celnego, Zakładu Karnego, Straży Pożarnej i Jednostki Wojskowej.

Klasyfikacja zespołowa po zakończeniu zawodów przedstawia się następująco:

I miejsce – Państwowa Straż Pożarna w Hrubieszowie II miejsce – PSG Biała Podlaska III miejsce – PSG Terespol

Tytuł ,,Super Piłkarza ’’ otrzymał Grzegorz Piekaruk z PSG Hrubieszów. ,,Królem Strzelców’’ został Konrad Kalaciński z PSG Kryłów. „Super Bramkarzem’’ został okrzyknięty Jarosław Szkutnicki z Białej Podlaskiej.

Po rozstrzygnięciu zawodów odbyło się uroczyste wręczenie pucharów oraz nagród, którego dokonali obecny na zawodach Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Waldemar Skarbek, Przewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ FSG Mariusz Tyl, Zastępca Komendanta Placówki SG w Hrubieszowie mjr SG Jarosław Kaliński oraz przedstawiciele firm i instytucji, które ufundowały nagrody.

Tegoroczny Turniej Halowej Piłki Nożnej był po raz kolejny okazją do wspomnienia osoby por. SG Zdzisława Główki a zarazem spotkaniem, które ma na celu popularyzowanie i propagowanie zdrowego współzawodnictwa sportowego i rywalizacji sportowej oraz sprzyjał integracji funkcjonariuszy Straży Granicznej z przedstawicielami lokalnych urzędów i instytucji. W trakcie trwania turnieju delegacja Funkcjonariuszy i zaproszonych Gości udała się na cmentarz, aby złożyć kwiaty na grobie patrona turnieju. Sam turniej przebiegał w przyjaznej i życzliwej atmosferze. Spotkanie to wywołało wiele pozytywnych, sportowych emocji nie tylko wśród uczestników turnieju, ale również wśród przybyłych gości oraz było okazją do spędzenia czasu w miłej sportowej atmosferze.

Przewodniczący KKW NSZZ FSG Mariusz Tyl oraz Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG Marcin Kolasa, złożyli kwiaty na grobie por. SG Zdzisława Główki.