Halowy Turniej Piłki Nożnej im. por. SG Zdzisława Główki

1362

W dniu 3 marca br,. w Hali Sportowej HOSiR i Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej im. por. SG Zdzisława Główki. Celem tej cyklicznej imprezy sportowej było uczczenie pamięci tragicznie zmarłego funkcjonariusza SG.

Patron turnieju – Zdzisław Główka pełnienie służby w Straży Granicznej rozpoczął w 1991 roku w Granicznej Placówce Kontrolnej Straży Granicznej w Hrubieszowie. Od początku służby zaangażowany był również w społeczną działalność w ramach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, w ramach którego pełnił funkcje:

  • Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ FSG w Hrubieszowie;
  • Wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie;
  • Wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ FSG w Warszawie.

Koledzy i Koleżanki zapamiętali go szczególnie jako wzorowego funkcjonariusza, emanującego skromnością i życzliwością, a w działalności związkowej przyjmującego na siebie wiele wyzwań związanych z poprawą warunków służby dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dnia 26 stycznia 2007 roku los upomniał się o Zdzisława – jadąc do Lublina na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych zginął tragicznie w wypadku drogowym.

Wyrazem uczczenia pamięci por. SG Zdzisława Główki był po raz kolejny zorganizowany „Halowy Turniej im por. SG Zdzisława Główki Hrubieszów 2018”. Organizatorem Turnieju był Zarząd Terenowy NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Hrubieszowie przy wsparciu Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadbużańskim OSG w Chełmie, Zarządu Głównego NSZZ FSG i firmy PZU Życie SA. W turnieju rywalizowało ze sobą 7 drużyn z Placówek Straży Granicznej z: Hrubieszowa, Dołhobyczowa, Dorohuska, Kryłowa, Horodła, Chłopiatyna, Białej Podlaski, Terespola, a także drużyna reprezentująca Urząd Celno-Skarbowy.

Klasyfikacja zespołowa po zakończeniu zawodów przedstawia się następująco:

I miejsce – PSG Dorohusk, II miejsce – PSG Hrubieszów i III miejsce – PSG Horodło.

Tytuł ,,Najlepszego Piłkarza ’’ otrzymał Paweł Sendłak z PSG Dorohusk. ,,Królem Strzelców’’ został Wojciech Baran z PSG Horodło. „Najlepszym Bramkarzem’’ uznano Krzysztofa Pasiekę z PSG Hrubieszów.

Po rozstrzygnięciu zawodów odbyło się uroczyste wręczenie pucharów oraz nagród, którego dokonali obecny na zawodach Komendant PSG w Hrubieszowie ppłk SG Dariusz Łopocki, Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG Dariusz Grzadkowski, Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG Dariusz Rubach oraz Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Nadbużańskim OSG Lech Skibicki oraz przedstawiciele firm i instytucji, które ufundowały nagrody.

Tegoroczny Turniej Halowej Piłki Nożnej był po raz kolejny okazją do wspomnienia osoby por. SG Zdzisława Główki a zarazem spotkaniem, które ma na celu popularyzowanie i propagowanie zdrowego współzawodnictwa sportowego i rywalizacji sportowej oraz sprzyjał integracji funkcjonariuszy Straży Granicznej z przedstawicielami lokalnych urzędów i instytucji. W trakcie trwania turnieju delegacja Funkcjonariuszy i zaproszonych Gości udała się na cmentarz, aby złożyć kwiaty na grobie patrona turnieju. Sam turniej przebiegał w przyjaznej i życzliwej atmosferze. Spotkanie to wywołało wiele pozytywnych, sportowych emocji nie tylko wśród uczestników turnieju, ale również wśród przybyłych gości oraz było okazją do spędzenia czasu w miłej sportowej atmosferze.

Wśród zaproszonych gości była żona śp. Zdzisława Główki Pani Agnieszka Główka.