„Gazeta Wyborcza” mija się z prawdą. MSWiA nie prowadzi prac nad zmianami w systemie emerytalnym służb mundurowych

486

Nawiązując do artykułu w „Gazecie Wyborczej”, autorstwa redaktora Leszka Kostrzewskiego, który ukazał się 18.01.2017 r. informujemy, że MSWiA nie prowadzi i nie planuje prowadzić żadnych prac związanych ze zmianami w systemie emerytalnym służb mundurowych podległych resortowi.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprostowanie wskazanych powyżej nieprawdziwych informacji, które wprowadzają w błąd opinię publiczną i apelujemy o dochowanie szczególnej staranności przy redakcji materiałów prasowych. Prosimy również o usunięcie ze strony internetowej informacji wskazanych jako nieprawdziwe oraz o nierozpowszechnianie fałszywych informacji zawartych w artykule.