Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych postanowiła wystąpić do głównych sił politycznych w Polsce z pytaniami w kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego i najważniejszych spraw dla funkcjonariuszy.

293

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentująca interesy polskich policjantów, strażników granicznych, strażaków, funkcjonariuszy Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej zwraca się z wnioskiem o przedstawienie szczegółów programu, jaki Państwa ugrupowania zamierzają realizować w IX Kadencji Parlamentu, w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym spraw o kluczowym znaczeniu dla funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin.