Drużyna z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wygrała zawody ,,Najlepsi w Straży Granicznej”

950

W dniach 11-13 września 2019 roku w Kętrzynie odbyła się VI edycja „Najlepsi w SG” oraz II edycja „Jak najlepsi w SG”, której organizatorem był Warmińsko-Mazurski OSG w Kętrzynie.  W zawodach udział wzięło 11 drużyn reprezentujących oddziały SG oraz 6 drużyn ze szkół średnich z województwa warmińsko-mazurskiego. Zawody otworzył komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Inglot. Organizatorzy zaplanowali konkurencje, podczas których funkcjonariusze Straży Granicznej mogli sprawdzić  swoje siły i umiejętności, ale też współdziałanie z kolegą z patrolu.

Tytuł „ Najlepsi w SG” zdobyła drużyna z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, II miejsce wywalczył zespół z Warmińsko-Mazurskiego OSG, a na III miejscu, stanęła ekipa z Morskiego Oddziału SG. Puchary i nagrody zwycięskim drużynom wręczali: płk SG Iwona Łatunowicz zastępca  komendanta W-MOSG, st. chor. szt. SG Piotr Szejn wiceprzewodniczący NSZZ FSG Zarządu Oddziałowego w Kętrzynie oraz przedstawiciel PZU Pan Wojciech Siwicki.

Zawody odbyły się dzięki finansowym wsparciu Zarządu Głównego NSZZ FSG i PZU Życie.