Dlaczego protestujemy

1802

Dlaczego protestujemy ?

Uważamy, że za naszą służbę należy się godziwe wynagrodzenie. Domagamy się prawa do godnego życia i przyszłości dla naszych rodzin i najbliższych.