Co się zmieni w służbach mundurowych w 2019 r.

3465

Jakie będą podwyżki uposażeń żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, co się zmieni w normach sprawności fizycznej żołnierzy, umundurowaniu czy też w emeryturach i rentach mundurowych oraz zasadach waloryzacji w 2019 r.? Oto nowe regulacje, które wejdą w życie od początku przyszłego roku lub mogą nieco później.

Podwyżki uposażeń

Od 1 stycznia 2019 r. zwiększą się uposażenia żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej o 0,43 krotność kwoty bazowej wynoszącej 1523,29 zł. Średnia podwyżka wyniesie 655 zł brutto. W przypadku służb MSWiA, wszyscy funkcjonariusze otrzymają po równo – bez względu na zajmowane stanowisko – 604 zł brutto plus 51 zł nagrody rocznej, która będzie wypłacona w 2020 r. Podobne podwyżki ( 655 zł brutto) czekają funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej, co wynika z porozumienia szefa KAS zawartego 21 listopada 2018 r. z dziesięcioma związkami zawodowymi . Mają one zostać wypłacone najpóźniej do końca III kwartału przyszłego roku, ale z wyrównaniem od 1 stycznia. Kwoty podwyżek w KAS w latach 2019 – 2020 dotyczące funkcjonariuszy i pracowników nie będą niższe niż w innych służbach mundurowych. 

W przypadku żołnierzy zawodowych przeciętna podwyżka bez nagrody rocznej wyniesie 540 zł netto, bo w kwocie 655 zł brutto uwzględniono nie tylko nagrodę roczną, ale także wcześniejszą inflację. Ponadto nie znane są zasady tych podwyżek, bo szef MON do tej pory nie podpisał rozporządzenia ws. stawek uposażenia zasadniczego kadry zawodowej WP.

Efektem podpisanych 8 listopada w MSWiA oraz 19 listopada w Ministerstwie Sprawiedliwości porozumień ze związkami zawodowymi jest także zapowiedź podwyżek w 2020 r. po 500 zł brutto na etat wraz z nagrodą roczną w służbach MSWiA ( po równo dla każdego) oraz w Służbie Więziennej. Należy oczekiwać, że podobną podwyżkę otrzymają również żołnierze zawodowi. W pierwszej kolejności, prezydent RP powinien (podobnie jak to zrobił 17 października 2018 r.) podnieść wskaźnik przeciętnego uposażenie kadry zawodowej WP o 0,33 krotność kwoty bazowej. Należy podejrzewać, że decyzja w tej sprawie zapadnie w okolicach Święta Wojska Polskiego i przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. To może być ważna wiadomość dla tych, którzy zamierzają pożegnać się z mundurem..

Podwyżki pracowników cywilnych

Na protestach funkcjonariuszy służb MSWiA skorzystali pracownicy cywilni z tego resortu. W wyniku podpisanego 27 września 2018 r. porozumienia – oprócz oczekiwanej podwyżki od 1 stycznia 2019 r. w średniej wysokości 300 zł brutto – na etat pracownicy cywilni otrzymają od 1 lipca 2019 r. dodatkowo 250 zł na etat.

Podobne podwyżki przewidziano dla pracowników cywilnych Służby Więziennej. Jak wynika z zawartego 20 grudnia 2018 roku porozumienia średnia kwota uwzględnia wzrost wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatki i skutki finansowe wynikające z tej podwyżki m.in. z tytułu nagród jubileuszowych czy odpraw.

Tymczasem w resorcie obrony narodowej na podwyżki dla pracowników wojska zarezerwowano w budżecie MON tylko 300 zł na etat i do tej pory nie zawarto porozumienia ze związkami zawodowymi. Z kolei kilka tysięcy pracowników służby cywilnej zatrudnionych m.in. w terenowych organach administracji wojskowej skorzysta na odmrożeniu w 2019 r. kwoty bazowej dla służby cywilnej. Wzrośnie ona z 1874 zł do 1917 zł. Od jej wielokrotności liczone są płace pracowników korpusu.

Uposażenia podchorążych – oderwane od kadry zawodowej

 Szykują się zmiany uposażeń dla podchorążych, które będą uzależnione nie tylko od roku studiów, ale także od posiadanego stopnia wojskowego. Stawki nie będę już zależeć od najniższego uposażenia żołnierza zawodowego.  Podchorąży na pierwszym roku w stopniu szeregowego otrzyma 1200 zł, a jeśli nie awansuje, to na drugim roku studiów otrzyma 1300 zł, na III – 1400 zł, na IV roku – 1600 zł a na V roku 1800 zł. Natomiast jego kolega w stopniu sierżanta lub bosmana ( w Akademii Marynarki Wojennej) otrzyma maksymalnie 2600 zł. Uposażenie elewa szeregowego w ośrodku szkolenia wyniesie 700 zł, kadetowi szkoły podoficerskiej będzie przysługiwać 1200 zł a cywilnemu magistrowi na kursie oficerskim – 2600 zł. Ponieważ  procedury legislacyjne  nie zakończyły się w 2018 r. i rozporządzenie nie weszło  w życie od 1 stycznia 2019 r. może zacząć obowiązywać od  1 stycznia 2020 r.  czytaj więcej …

źródło:http://portal-mundurowy.pl