Co Polacy myślą o pracy policjantów i strażników granicznych?

591

68 proc. Polaków dobrze ocenia pracę policjantów; przeciwnego zdania jest 23 proc. badanych – wynika z badania CBOS. Zadowolenie z pracy policji najczęściej wyrażają osoby popierające ugrupowanie rządzące. Centrum zapytało również o ocenę pracy strażników granicznych. Pozytywnie wypowiedziało się o niej 74 proc. badanych, natomiast 8 proc. jest przeciwnego zdania. Ubyło osób niemających w tej kwestii sprecyzowanej opinii – ta grupa obecnie stanowi 18 proc. badanych.

Z ostatniego badania oceny działalności policji wynika, że notowania tej instytucji są lepsze niż przed sześcioma miesiącami. Dobrze pracę policjantów ocenia ponad dwie trzecie, czyli 68 proc. Polaków – to wzrost o 7 punktów procentowych. Natomiast negatywnie – niespełna jedna czwarta, czyli 23 proc. Polaków – to spadek o 3 punkty procentowe.

„Zadowolenie z pracy policji najczęściej wyrażają osoby popierające rządzące ugrupowanie, identyfikujące się z prawicą i bardziej zaangażowane w praktyki religijne, szczególnie uczestniczące w nich kilka razy w tygodniu. Relatywnie często są to także ankietowani mający wykształcenie podstawowe i rolnicy” – czytamy w komentarzu do badania. Z kolei wyższym niż przeciętne niezadowoleniem wyróżniają się natomiast zwolennicy Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz Koalicji Obywatelskiej, osoby mające lewicowe poglądy i badani nieuczestniczący w praktykach religijnych, a poza tym najmłodsi respondenci, mieszkańcy największych miast, kadra kierownicza i specjaliści, ankietowani uzyskujący najwyższe dochody per capita oraz niezadowoleni z własnej sytuacji materialnej. czytaj więcej …

źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/co-polacy-mysla-o-pracy-policjantow-i-straznikow-granicznych