Centralne obchody Święta Straży Granicznej

533

12 maja, mszą św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w Katedrze w Koszalinie, rozpoczęły się oficjalne obchody 31. rocznicy utworzenia Straży Granicznej. W obchodach święta formacji wzięli udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

W okolicznościowym wystąpieniu generał Praga wyraził wdzięczność funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej za zaangażowanie w codzienną, niebezpieczna służbę i ciężką pracę – (…) To dla mnie wielki zaszczyt i honor, że mogę stać na czele formacji, której funkcjonariusze z pełnym oddaniem strzegą bezpieczeństwa granic naszej Ojczyzny. W mojej ocenie jesteśmy godnymi spadkobiercami chlubnych tradycji pierwszych polskich formacji granicznych – przedwojennej Straży Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza. Tak jak nasi poprzednicy – wstępując w szeregi Straży Granicznej ślubowaliśmy „służyć wiernie Narodowi Polskiemu”, a także „strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia” . Wierność rocie złożonego ślubowania potwierdziliśmy w ostatnim okresie – powiedział komendant. 

Podziękował również za wspólną służbę w szczególnym okresie dla Polski funkcjonariuszom Policji, strażakom PSP i OSP, żołnierzom Wojska Polskiego . – Te wyjątkowe sytuacje i kryzys, z jakim przyszło nam się zmierzyć, utwierdziły mnie w przekonaniu, że broniąc suwerenności naszej Ojczyzny wspólnie z innymi służbami, jesteśmy spójnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Komendant Główny Straży Granicznej podziękował funkcjonariuszom Straży Granicznej za ofiarną służbę, pogratulował ponadto mianowanym na pierwszy stopień oficerski: – Wasze osobiste zaangażowanie w służbę stanowi fundament, na którym Straż Graniczna buduje swoją pozycję i przyszłość. Nawet najlepsze, najbardziej nowoczesne wyposażenie nie zagwarantuje bezpieczeństwa bez dobrze wyszkolonych i zaangażowanych w swoje zadania funkcjonariuszy (…) życzę Wam wielu sukcesów, poczucia dumy z pełnionej służby i pracy zawodowej, a także zdrowia oraz spełnienia marzeń w życiu osobistym (…) Bądźcie zawsze wierni Rzeczypospolitej Polskiej i rocie złożonego ślubowania – powiedział komendant.

–Spotykamy się w szczególnym czasie, kiedy ta służba w Straży Granicznej od ponad dwóch lat jest szczególnie trudna, wymaga szczególnej, wzmożonej odpowiedzialności, ogromnego wysiłku i wiąże się niewątpliwie ze zwiększonym ryzykiem– powiedział, zwracając się do uczestników uroczystości, Prezydent RP Andrzej Duda. – Jesteśmy tutaj z powodu Święta Straży Granicznej, jej funkcjonariuszy i pracowników, po to, żeby oddać państwu wspólnie i słowem i swoją obecnością głębokie wyrazy naszego szacunku – dodał prezydent. Podziękował również funkcjonariuszom formacji za serce i pomoc, okazane uchodźcom z Ukrainy – Dziękuję, że okazaliście wielkie serce i zrozumienie naszym sąsiadom z Ukrainy. To, że stworzyliśmy taką relację z naszymi sąsiadami będzie na pokolenia. Dziękuję, że wyciągnęliście rękę do dzieci, matek i żon tych, którzy walczą. Wiem, że była to bardzo ciężka służba. 

 Dziękuję Państwu za ostatnie dwa lata, które były czasem niezwykle trudnym, chciałbym wyrazić słowa swojego uznania i podziękowania za Wasz profesjonalizm – powiedział w swoim wystąpieniu, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, Podsekretarz Stanu w MSWiA Bartosz Grodecki. 

Komendant Główny Straży Granicznej Tomasz Praga, w trakcie uroczystości, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W tym roku z okazji Święta Straży Granicznej na pierwszy stopień oficerski promowanych zostało 155 funkcjonariuszy. Kurs oficerski trwał 6 miesięcy, odbywał się w Kętrzynie i w Koszalinie.

W trakcie tegorocznych obchodów święta po raz pierwszy została zaprezentowana pieśń pt. „Na straży granic” . Autorem tekstu jest kpr. SG Piotr Saczek z Morskiego Oddziału SG, laureat konkursu literackiego Straży Granicznej. Muzyka i aranżacja utworu – Bolesław Szulia. Na szczególną uwagę zasługuje tekst refrenu, nawiązujący do chlubnych tradycji KOP-u, a  historyczne akcenty zawarte w zwrotkach wskazują na ciągłość tradycji od formacji granicznych II RP do współczesnej Straży Granicznej. Utwór wykonała Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, pod kierownictwem ppłk. SG Leszka Mieczkowskiego. 

Uroczystości zakończyła prezentacja musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej SG oraz defilada pododdziałów kadry Centralnego Ośrodka Szkolenia SG i nowo promowanych funkcjonariuszy SG.

W obchodach Święta Straży Granicznej wzięli udział: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, Podsekretarz Stanu w MSWiA Bartosz Grodecki, Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariusz Gojny, Prezes IPN Karol Nawrocki, Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, reprezentujący również Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawiciele urzędów centralnych, szefowie służb mundurowych podległych MSWiA oraz na co dzień współpracujących z formacją, Przewodniczący NSZZ FSG i przedstawiciele duchowieństwa.

źródło: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/10117,Centralne-obchody-Swieta-Strazy-Granicznej.html