Centralne obchody 30 – lecia jubileuszu NSZZ FSG

1364

„W dniu 26 marca 1991 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie dokonał wpisu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej do rejestru związków zawodowych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym, cytując ówczesny statut związku, rozpoczęła się: obrona praw, godności, interesów funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów Straży Granicznej i Wojsk Ochrony Pogranicza” – powiedział przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa podczas centralnych obchodów 30-lecia NSZZ FSG.

Oficjalne obchody z okazji 30. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w dniu 5 października rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, po której odbyła się gala uświetniona wspaniałym koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

W dowód uznania, za szczególne zasługi na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG uhonorował zaproszonych gości medalem XXX – lecia Związku, w tym założycieli NSZZ FSG i byłych przewodniczących władz krajowych. Wręczenie odznaczeń poprzedziło oddanie hołdu zmarłym działaczom NSZZ FSG – minutą ciszy.

W trakcie obchodów Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów nadano Sztandarowi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej i przewodniczącemu ZG NSZZ FSG Marcinowi Kolasie medal 30 – lecia NSZZ Policjantów.

Zarząd Główny NSZZ FSG dziękuje PZU Życie S.A. – Głównemu Sponsorowi i firmie WDB S.A za pomoc przy organizacji uroczystości jubileuszu 30-lecia NSZZ FSG.

Biuro ZG NSZZ FSG

zdjęcia własność ZG NSZZ FSG