Bezpłatne leki i środki żywieniowe dla funkcjonariuszy weteranów. Projekt Rozporządzenia MSWiA

512

Na portalu Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujących bezpłatnie weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej.


https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//513/12326550/12636852/12636853/dokument424186.pdf