Awanse w grupie zaszeregowania funkcjonariuszy Straży Granicznej coraz bliżej! 

2004

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, który jest realizacją zawartego w dniu 24 września 2021 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zgodnie z projektem funkcjonariusze Straży Granicznej pełniąc służbę na stanowiskach zaszeregowanych w grupach od 2 do 5 będą mieli prawo do wyższych grup uposażenia zasadniczego, a w konsekwencji prawo do wyższych mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości miesięcznych stawek kwotowych uposażenia zasadniczego. Natomiast funkcjonariusze zaszeregowani w grupie 5 będą przenoszeni do grupy 6 na przestrzeni czterech lat (co roku 25 % funkcjonariuszy). Przepisy będą miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że w Straży Granicznej na wniosek ZG NSZZ FSG został powołany Zespół do opracowania propozycji przepisów realizujących postanowienia Porozumienia w zakresie wprowadzenia możliwości awansowania do wyższych grup uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej i zniesienia limitów etatowych w jednostkach organizacyjnych SG. Zespół w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku określi m.in. jakie stanowiska służbowe będą miały prawo do wyższej grupy zaszeregowania z upływem okresu np. 4 lat służby na tym samym stanowisku.

Przedstawiciele NSZZ FSG będą wnioskować o wprowadzenie kompleksowych rozwiązań dających prawo do wyższej grupy uposażenia zasadniczego jak największej grupie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Biuro ZG NSZZ FSG

https://legislacja.gov.pl/projekt/12356208/katalog/12852896#12852896