40 tys. zł za brak mieszkania dla policjanta. Jest decyzja NSA

2352

Komenda policji nie ma prawa domagać się od podwładnego zwrotu pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego za okres 10 lat wstecz. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną. Spór zaczął się po złożeniu przez funkcjonariusza informacji, że w marcu 2015 r. kupił połowę domu. Tym samym stał się właścicielem całego jednorodzinnego budynku, o łącznej powierzchni mieszkalnej wynoszącej 59,94 mkw. Owe oświadczenie stało się podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia mu równoważnika za brak lokalu mieszkalnego. czytaj dalej …

źródło: http://praca.gazetaprawna.pl