25 lat Zarządu Oddziałowego w Białymstoku

1631
SAMSUNG DIGITAL CAMERA

W dniu 20 października 2016r. Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej obchodził swój jubileusz 25 – lecia powstania.

Gala rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości. Jednymi z nich byli tworcy struktur związku zawodowego w Białymstoku m.in. Pan Krzysztof Bocianiak, Pan Marek Pawłowski, Pan Wiesław Małaszyński, Pan Lech Eckert. Nie zabrakowało również zaprzyjaźnionych związków zawodowych tj. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Podlaskiego Pan Krzysztof Wierzbicki, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Podlaskiego Pan Wojcieh Chociej,  Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Białymstoku Pan Marcin Makarewicz, Przewodniczący Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian Pan Leszek Kostro, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Pan Mariusz Tyl, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Pan Marcin Kolasa.

Z ramienia Podlaskiego Oddziału SG uczestniczył płk SG Stanisław Supiński Zastępca Komendanat POSG. Ponadto w strukturach związkowych przedstawicielami byli: ppłk SG Krzysztof Pampuch Komendant Placówki SG w Nowym Dworze, kpt. SG Sławomir Romaniuk Zastępca Komendanta Placówki SG w Czeremsze a także ppłk SG Franciszek Ilczuk Naczelnik Wydzilu Kontroli. Prowadzący galę Pan  Andrzej Bruszewski po przedstawieniu osób przekazał mównicę kol. Marcinowi Kolasa, który to opowiedział o historii ziązków zawodowych Straży Granicznej. Następnym punktem spotkania było wręczenie pamiątkowych medali 25 – lecia powstania NSZZ FSG, kóre zostały nadane na mocy Decyzji Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG Nr 28/IX z dnia 05.09.2016r. Po odznaczeniach dalsze uroczystości uświetnił Zespół Muzyczny z Podlaskiego Oddziału SG. Sponsorem gali było PZU.